Meny
Meny

Vi tror på en bättre värld!

Bli en del av vårt engagerade kansli som jobbar för en hållbar värld och mänskliga rättigheter. 

Svenska missionsrådet deltar aktivt i svenska och internationella nätverk för utvecklingsfrågor och ekumenik och är en ledande aktör i det svenska civilsamhället när det gäller religion och utveckling, religions- och övertygelsefrihet och organisationsutveckling för trosbaserade utvecklingsaktörer. Sedan 1980 är Svenska missionsrådet en strategisk partnerorganisation till Sida. En viktig del av vårt uppdrag är att vidareförmedla internationellt bistånd till våra medlemsorganisationer som arbetar med humanitära insatser och utvecklingssamarbete i ett 50-tal länder.